Sunday, 9 January 2011

Conversation Currency a.k.a Konuşma Akçesi

Levent Erden'den Koç Üniversitesi KAMP'07 de duymuştum bu terimi

"Konuşma akçesi insanlar bir araya geldiğinde dialog kurmaları, bilgi ve fikir alıp karşılığında bilgi ve fikir vermeleri için gerekli olan şeydir."

Pazarlama iletişiminin başarısı insanlara konuşma akçesi vermek, markanı konuşma akçesi yapmak ile ilintili yani.

_______________en yaygın ve en ulaşılabilir akçeleri edinmek_________________

Taksiciye TL, $ veya € versen alır ama başka bir para versen almaz çünkü TR'de 'yaygın' geçerliliği yoktur.

i.e. türkiye avrupa birliği entegrasyonu ne getirir ne götürürü irdelemektense sabri'nin kötü orta yaptığını bilmek ve öğrenmek daha kolay, üstelik return on investment'ı da çok yüksek, çünkü sokaktan geçen herhangi biriyle oturup konuşabilirsin bunu.
Zender, Ekşi Sözlük -

No comments: