Tuesday, 10 February 2009

Blogların Türk Tüketicileri Üzerine Etkilerini Araştırdım, Buldum.

Pin Productions gururla sunar..
Blogların ülkemizdeki tüketici davranışları üzerindeki etkisini arayıp tarayıp buldum.

Pin Productions proudly presents..
Blogs' effects on Turkish consumer purchasing behavior has been analyzed!

Blogs' Effects on Consumer Purchasing Behavior by Pınar Develioğlu, Koç University

No comments: